EKG kniha

 
EKG (Elektrokardiografia) patrí medzi základné neinvazívne vyšetrovacie metódy. Najčastejšie sa používa pri stenokardiách (bolestiach na hrudníku) a pri palpitáciach (búšení srdca). EKG prístroj má 10 elektród, ktoré sa prikladajú na telo pacienta. EKG elektródy snímajú elektrickú aktivitu srdca, a EKG prístroj vygeneruje na EKG papier 12 EKG zvodov, s EKG krivkou. Podľa EKG krivky sa najčastejšie diagnostikuje:
Frekvencia srdca (Bradykardia, Tachykardia)
Rytmus srdca (Sínusový, Junkčný, Komorový)
Natočenie srdca v horizontálnej a frontálnej rovine
Hrúbka srdcových oddielov (Hypertrofia komôr)
Arytmia (Úzkokomplexová, Širokokomplexová)
Infarkt myokardu (STEMI, NSTEMI)
Poruchy vedenie impulzu (AV blokády, SA blokády)
 
Viac o EKG vyšetrení sa môže dočítať v EKG knihe od MUDr. Petra Blahúta,
kniha je online a je kompletne zadarmo.
v knihe nájdete množstvo názorných obrázkov a EKG príkladov.