Edukačné videá

http://blausen.com/?Topic=6556 Krvný tlak

http://blausen.com/?Topic=9752 Koronárne tepny

http://blausen.com/?Topic=6564 Hypertenzia ( vysoký krvný tlak )

http://blausen.com/?Topic=9046 Ateroskleróza

http://blausen.com/?Topic=9232 Angioplastika

http://blausen.com/?Topic=324 Koronárna tepna

http://blausen.com/?Topic=112 Srdce

http://blausen.com/?Topic=9230 Angiografia

http://blausen.com/?Topic=5438 Bradykardia ( spomalenie srdcového rytmu )