Záťažová echokardiografia

ZÁŤAŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIA

Kľudové echokardiografické vyšetrenie môže byť s normálnym nálezom aj u pacientov s významnou stenózou (zúžením) vencovitých (koronárnych) tepien, pretože menšie nároky srdca na cievne zásobenie za kľudových podmienok môžu byť uspokojené aj cez zúženú tepnu. Pokojovým echokardiografickým vyšetrením tak nie je možné priamo zistiť stenózy vencovitých tepien ani priechodnosť stentov zavedených do koronárnych tepien Preto sa u pacientov s podozrením na ischemickú chorobu srdca (ICHS, zúženie vencovitých tepien vedúce k infarktu) používa záťažová echokardiografia. Pri záťaži vzniká nepomer medzi zvýšenou potrebou kyslíka pre srdcový sval a nemožnosťou zúženej tepny tieto nároky pokryť. Pacienti pritom pociťujú bolesti na hrudi (ale môžu byť aj bez príznakov, tzv. Nemá ischémia), echokardiograficky v tom čase zisťujeme lokálne poruchy kontraktility srdca alebo celkové zníženie srdcovej funkcie.

Ďalším dôvodom na záťažovú echokardiografiu je zhodnotenie významnosti chlopňových chýb pri záťaži (či nedochádza k zhoršeniu chyby a následnému zníženiu funkcie srdca).

Ak je funkcie srdca už znížená (z dôvodu poruchy chlopní alebo ICHS) možno pomocou vyšetrenia dobutamínom stanoviť prítomnosť funkčnej rezervy srdca.

Na záťažové echokardiografické vyšetrenie podávame vnútrožilovo dobutamín (liek, ktorý stimuluje srdce a nahrádza telesnú záťaž).

Čo sa deje pri vyšetrení?

Pacient je uložený na lôžko, je nutné zaviesť kanylu k aplikácii lieku. Dobutamín je podávaný nepretržite infúziou do žily vo zvyšujúcich sa dávkach až do konečnej dávky podľa cieľa vyšetrenia. Malé dávky používame na posúdenie funkčnej rezervy srdca. Vysoké dávky sú používané na zistenie ICHS (choroba vencovitých tepien). Počas celého vyšetrenia je vykonávané echokardiografické vyšetrenie cez hrudnú stenu. Po celú dobu je monitorované EKG a v pravidelných intervaloch je meraný krvný tlak.

Príprava

Pred dobutaminovým vyšetrením je nutné 4 hodiny nejesť (neužívať ani lieky, resp. užiť chronické lieky skôr ako 4 hod. pred vyšetrením), nepiť, nefajčiť. Väčšinou sa pred vyšetrením vysádzajú lieky spomaľujúce tepovú frekvenciu, tzv. betablokátory - určí odosielajúcej lekár.

Riziká a komplikácie výkonu

Väčšina nežiaducich účinkov je nezávažná, súvisí s podaním dobutamínu (sucho v ústach, bolesti hlavy, búšenie srdca, pocity brnenia končatín) a odznie do niekoľkých minút po ukončení infúzie s dobutamínom. Závažné nežiaduce účinky (závažné srdcové arytmie, akútny infarkt) sa vyskytujú u menej ako 1% vyšetrenia. Tieto komplikácie možno úspešne zvládnuť. Riziko úmrtia pri vyšetrení je veľmi nízke 1-2 promile.