Transezofageálne echokardiografické vyšetrenie ( TEE )

Transezofageálne echokardiografické vyšetrenie ( TEE)

 V niektorých situáciách je echokardiografické vyšetrenie cez hrudník nedostačujúce, pretože je pacient horšie vyšetritelný alebo sú vyšetrovanej oblasti srdca z hrudníka neprístupné. V týchto prípadoch vykonávame vyšetrení pažerákovou echokardiografiou. Základný princíp vyšetrením je zhodný s normálnym echokardiografyckým vyšetrením. Rozdiel je v tom, že sa ultrazvuková sonda neprikladá na hrudník, ale je umiestnená na konci tzv. endoskopu (tenká, ohybná a riaditeľná trubička), ktorý sa ústami zavádza do pažeráka. Ide o podobný prístroj, ktorý sa používa na zobrazovanie pri vyšetrení žalúdka alebo pažeráka.

Čo sa deje pri vyšetrení?

Po zvláštne príprave (podanie liekov proti vracaniu ako je Torecan a liekov na celkové upokojenie ako Dormicum do žily tenkú kanylou) je znecitlivená špeciálnym špeciálnym sprejom (Xylocain) zadná časť ústnej dutiny a hltanu. Potom sa zavedie ohybná vyšetrovacie sonda potretá znecitlivujúcim gélom (Mesocain) na koreň jazyka a pacient je vyzvaný na prehltnutie. V tento okamih sa sonda zavedie do pažeráka alebo hornej časti žalúdka. Následne prebieha vlastné vyšetrenie, ktoré nie je bolestivé. Vďaka blízkosti pažeráka a zadnej steny srdca je možné vyšetriť srdce oveľa presnejšie ako zo steny hrudníka.

Počas celého vyšetrenia je pacient napojený na EKG a pod dozorom vyšetrujúceho lekára a vyškolenej zdravotnej sestry. Vlastné vyšetrenie trvá 20-40 minút, v závislosti od zložitosti nálezu.

Hrozia nejaké komplikácie?

Komplikácie vyšetrenia sú ojedinelé, najčastejšie ide o podráždenie sliznice hltana a pažeráka, ktoré môže spôsobiť prechodnú bolestivosť pri prehĺtaní. Použité lieky môžu vyvolať alergickú reakciu. Preto je treba informovať vyšetrujúceho lekára o prípadných predchádzajúcich poliekových reakciách, najmä o reakciách na znecitlivujúce lieky (Mesocain). Riziko vážnych komplikácií je veľmi nízke (okolo 1-2 promile). Jedná sa o poranenia žalúdka, pažeráka, alebo hltana, ku ktorým môže dôjsť prakticky len u pacientov s predchádzajúcim ochorením týchto orgánov. Je teda nutné informovať vyšetrujúceho lekára o prebehnutých ochoreniach zažívacieho ústrojenstva (zápal, poleptanie alebo prietrž pažeráka, vredová choroba žalúdka, krvácanie alebo predchádzajúcej operácie týchto orgánov). Ďalšie popísanou, avšak veľmi vzácnu komplikácií môže byť zápal pľúc, ak by došlo pri vyšetrení k vracaniu a k vdýchnutiu zvratkov. Preto je nutné vykonávať vyšetrenia nalačno.

Príprava pred vyšetrením

Pred vyšetrením nemožno 6 hodín piť a jesť. V tejto dobe by nemali byť prehltnuté ani bežne užívané lieky. V prípade nejasností je vhodné sa poradiť s ošetrujúcim lekárom. Po vyšetrení sa z dôvodu rizika vdýchnutia potravy po znecitlivení hltanu nesmie ešte 2 hodinu nič jesť ani piť. Často sú pri vyšetrení podávané upokojujúce lieky, preto nie je možné v týchto prípadoch ihneď po vyšetrení viesť motorové vozidlo alebo vykonávať iné nebezpečné činnosti. Najmä starší chorí by mali na vyšetrenie prísť v sprievode ďalšej osoby.

Tu je možné si stiahnuť formulár informovaného súhlasu s vykonávaným vyšetrením.