THP pracovníci

   

SEKRETARIÁT

RECEPCIA

Katarína GERGELOVÁ

Mgr. Barbora DUDÁŠOVÁ

tel: 037/6933241

Martina HORVÁTHOVÁ

fax: 037/6933251

tel: 037/6933211

kardiocentrumnitra@kardiocentrumnitra.sk

 

 

   

EKONOMICKÉ ODDELENIE

PERSONÁLNE ODDELENIE

Ing. Slávka VILINOVÁ

Mgr. Edita MISTRÍKOVÁ GYURIAN

Ing. Miroslava PETRÍKOVÁ

tel : 037/6933225

tel : 037/6933242

personalne@kardiocentrumnitra.sk

 ekonom@kardiocentrumnitra.sk

 

 

   

ODDELENIE MEDICÍNSKYCH ANALÝZ A VZŤAHOV SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

EDUKAČNÝ PRACOVNÍK

MUDr. Martin BEDNÁRIK

Mgr. Diana BRATHOVÁ

037/6933224

Lucia RUBÍNOVÁ

Ing. Eva ŽÁČIKOVÁ tel : 037/6933248 
                                 tel : 037/6933267  
   

SKLAD ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÉHO MATERIÁLU

SPRÁVCA NIS

Mgr. Martina ČENTÉŠOVÁ

Ing. Stanislav GREGUŠ

tel : 037/6933262

tel : 037/6933226

szm@kardiocentrumnitra.sk

spravca@kardiocentrumnitra.sk