Kariéra

 

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom nám môžete zaslať:

 
- poštou na adresu: KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., Personálne oddelenie, Špitálska 6, 949 01 Nitra,


- alebo e-mailom na adresu: personalne@kardiocentrumnitra.sk

Zaslaním žiadosti a životopisu dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, ktorý platí až do odvolania, najdlhšie však po dobu jedného roka. Dovtedy ho možno odvolať iba písomne. V prípade zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania a profesijného životopisu, budú tieto evidované v KARDIOCENTRE NITRA s.r.o. po dobu jedného roka a následne budú zlikvidované.