Oddelenie intervenčnej kardiológie

Spektrum vyšetrení a zákrokov na Oddelení intervenčnej kardiológie

Koronárna angiografia - je základným zobrazovacím vyšetrením koronárnych tepien, ktoré zásobujú srdcový sval. Podstatou vyšetrenia je aplikácia kontrastnej látky do ľavej a pravej koronárnej tepny. Obraz tepny naplnenej kontrastnou látkou je zaznamenaný pomocou röntgenového žiarenia a následne digitálne spracovaný. Zo záznamu potom môžeme hodnotiť velkosť tepny, jej priebeh, zúženia (stenózy) , lokalizáciu stenózy atď.

Ďalšími zobrazovacími metódami koronárnych tepien používanými na našom pracovisku sú intrakoronárny ultrazvuk (IVUS) a optická koherenčná tomografia (OCT). Obe metódy slúžia k detailnému zobrazeniu vnútorného priestoru (lúmenu) tepny.

K posúdeniu funkčnej významnosti zúženia na koronárnej tepne máme k dispozícii FFR (Fractional Flow Reserve). Princípom tejto metódy je meranie tlaku v koronárnej tepne pred a za stenózou po podaní vazodilatačnej látky. Na základe poklesu tlaku za stenózou potom môžeme hodnotiť významnosť tejto stenózy.

Pravostranná srdcová katetrizácia s meraním tlakov v pľúcnom riečisku a kvantifikáciou skratových vád.

Ďalej vykonávame angiografiu obličkových tepien, tepien dolných končatín a tepien odstupujúcich z oblúka aorty – krčných tepien a tepien horných končatín. 

Najčastejším zákrokom na našom pracovisku je

perkutánna koronárna angioplastika (PKI).

Je to ošetrenie zúženia koronárnej tepny s implantáciou stentu.

Z nekoronárnych zákrokov na srdci robíme uzáver defektu predsieňového septa a implantáciu kardiostimulátora.