Oddelenia

Oddelenie arytmií a koronárna jednotka

Oddelenie sústreďuje najakútnejších kardiálnych pacientov z Nitrianskeho, Trenčianskeho a veľkej časti Trnavského kraja. V uvedenej spádovej oblasti žije viac ako 1.500.000 obyvateľov.

Každý rok je na tomto oddelení hospitalizovaných viac ako 3000 pacientov s akútnymi ťažkosťami – najčastejšou diagnózou našich pacientov je niektorá z akútnych foriem ischemickej choroby srdca (akútny infarkt myokardu, nestabilná angína pectoris) srdcové zlyhávanie, závažné srdcové arytmie alebo pľúcna embólia. Pacientov s najzávažnejšou akútnou formou infarktu myokardu (infarkt myokardu s eleváciami ST segmentu - "STEMI") je u nás v posledných rokoch liečených najviac na Slovensku (v roku 2015 ich bolo 745).

Od mája 2015 poskytujeme starostlivosť aj pacientom pred a po implantácii kardiostimulátora.

Oddelenie má 12 monitorovaných lôžok, ktoré sú plne vybavené pre všetky potreby akútnych kardiologických pacientov vrátane invazívneho merania hemodynamických parametrov, umelej pľúcnej ventilácie a podporných obehových systémov. Dispozícia a vybavenie týchto lôžok dovoľuje vykonávať menšie invazívne zákroky priamo pri lôžku.

Kardiologické oddelenie I,II

Na týchto oddeleniach hospitalizujeme hlavne pacientov pred a po invazívnych vyšetreniach a zákrokoch na koronárnych tepnách, prípadne pacientov pôvodne prijatých v akútnom stave, ktorí už nevyžadujú intenzívnu starostlivosť. Najčastejšími diagnózami sú tu neakútne formy ischemickej choroby srdca, chlopňové chyby a kardiomyopatie.

Na týchto oddeleniach je 11 lôžok vybavených kontinuálnym monitorovacím systémom základných telesných funkcií.

O pacientov na týchto oddeleniach sa stará 19 lekárov, 22 sestier, 4 zdravotnícki asistenti, 3 sanitári a 2 edukační pracovníci.

Kvalitu našej starostlivosti okrem samotných pacientov (Kardiocentrum Nitra bolo 3x pacientami vyhlásené v posledných rokoch za najlepšiu špecializovanú nemocnicu na Slovensku) pravidelne kontrolujú audity nezávislých spoločností a naše výsledky v objektívnych parametroch ako je letalita nemocničná aj 6 mesačná, komplikácie a rehospitalizácie spĺňajú najprísnejšie európske aj svetové kritériá.