Funkčná diagnostika

ODDELENIE FUNKČNEJ DIAGNOSTIKY

Naše oddelenie vykonáva neinvazívne (tzv. "nekrvavé") vyšetrenie na zhodnotenie funkcie srdca a jeho štruktúry. Medzi základné a najčastejšie používané metódy patrí echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie srdca, ECHO), ktorú možno vykonávať cez hrudník alebo cez pažerák (pri špeciálnych indikáciách). V druhom prípade ide skôr o tzv. semiinvazívnu (čiastočne invazívnu) metódu, kedy je nutné zavedenie žilového prístupu (kanyly) na podanie liekov a zavedenie sondy do pažeráka na presnejšie posúdenie srdcových oddielov.

Niektoré ochorenia vyžadujú zhodnotenie EKG a výkonnosti srdca pri záťaži a posúdenie jeho funkčnej rezervy. Zaťaženie srdca možno dosiahnuť fyziologicky (prirodzene) jazdou na bicykli (bicyklovom ergometri) alebo podaním špeciálnych liekov (dobutamínu), ktoré pôsobia na srdce rovnako ako jazda na bicykli. Takto možno dosiahnuť zaťaženie srdca aj u pacientov, ktorí z nejakého dôvodu nie sú vyšetrenia na bicyklovom ergometri schopní. Medzi záťažová vyšetrenie srdca, ktoré sa u nás vykonávajú radíme: bicyklovú ergometriu (záťažové EKG) a dobutamínovú záťažovú echokardiografiu.

Pre úplnosť zoznamu neinvazívnych metód je nutné spomenúť ešte Holterovské (24 hodinovej, kontinuálne) monitorovanie EKG a krvného tlaku, ktoré patria medzi základné a bežne dostupné vyšetrenia na našom pracovisku. V súčasnej dobe je naše echokardiografické laboratórium vybavené najmodernejšími komerčne dostupnými echokardiografickým prístrojmi. Ročne sa tu vykonáva približne 7400 ultrazvukových vyšetrení srdca , z toho 170 vyšetrení pažerákovou sondou, 980 záťažových EKG vyšetrení, 520 EKG Holterov a 240 TK Holterov.

 

Vykonávané výkony a podrobný popis vyšetrenia :

Echokardiografické vyšetrenie ( ECHO )

Transezofageálne echokardiografické vyšetrenie ( TEE)

Záťažová echokardiografia ( dobutamínová záťaž )

EKG záťažové ( bicyklová ergometria )

Tlakový Holter – 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku

EKG Holter - 24 hodinové monitorovanie EKG