Ambulancie

Kardiologické ambulancie

Kardiologické ambulancie

Základnou činnosťou kardiologickej ambulancie je klinické vyšetrenie, ktoré je podľa potreby doplnené o laboratórne, röntgenologické vrátane CT a neinvazívne kardiologické metódy (echokg-TTE, TEE, EKG a tlakový Holter monitoring, ergometria, USG ciev) dľa zváženia vyšetrujúceho lekára.

Viac informácií

Arytmologická ambulancia

Arytmologická ambulancia

Špecializuje sa na vyšetrenia pacientov s poruchami srdcového rytmu.V arytmologickej ambulancii poskytujeme konzultačnú činnosť ohľadne manažmentu bradykardií vrátane indkikácií ku implantáciam trvalých kardiostimulátorov a slučkových rekordérov, vykonávame folow up implantovaných kardiostimulátorov a slučkových rekordérov ako aj konzultačnú činnosť ohľadne manažmentu synkop a tachyarytmií.

Viac informácií

Funkčná diagnostika

Funkčná diagnostika

Naše oddelenie vykonáva neinvazívne (tzv. "nekrvavé") vyšetrenie na zhodnotenie funkcie srdca a jeho štruktúry. Medzi základné a najčastejšie používané metódy patrí echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie srdca, ECHO), ktorú možno vykonávať cez hrudník alebo cez pažerák (pri špeciálnych indikáciách). V druhom prípade ide skôr o tzv. semiinvazívnu (čiastočne invazívnu) metódu, kedy je nutné zavedenie žilového prístupu (kanyly) na podanie liekov a zavedenie sondy do pažeráka na presnejšie posúdenie srdcových oddielov.

Viac informácií

Ambulancia vnútorného lekárstva Vráble

Ambulancia vnútorného lekárstva Vráble

Ambulancia je zameraná na prevenciu, diagnostiku, prognózu a liečbu ochorení vnútorných orgánov. Pacienti vyžadujúci špecializované vyšetrenie kardiovaskulárneho systému sú odosielaní na špecializované kardiologické vyšetrenia na kardiologické ambulancie v Nitre.

Viac informácií

Ambulancia Veľké Úľany

Ambulancia Veľké Úľany

Základnou činnosťou kardiologickej ambulancie je klinické vyšetrenie, ktoré je podľa potreby doplnené o laboratórne, röntgenologické vrátane CT a neinvazívne kardiologické metódy (echokg-TTE, TEE, EKG a tlakový Holter monitoring, ergometria, USG ciev) dľa zváženia vyšetrujúceho lekára.

Viac informácií