OZ HEART

Občianske združenie HEART

 

Hlavným cieľom združenia je podpora zlepšovania kardiovaskulárneho zdravia fyzických osôb.

 

Združenie vykonáva najmä tieto činnosti.

  • organizovanie seminárov a školení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • osveta fyzických osôb týkajúca sa kardiovaskulárneho zdravia,
  • podpora publikačnej činnosti odborníkov v oblasti kardiovaskulárnej zdravotnej starostlivosti,
  • materiálna a finančná podpora lekárov so zameraním na odbor kardiológia,
  • materiálna a finančná podpora poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiovaskulárnych ochorení

 

 

Kontakt:

HEART

Lomnická 28

949 01 Nitra

IČO: 42119634

DIČ: 2022923320

IBAN: SK87 5200 0000 0000 1053 7637