Primári

MUDr. Andrea ANDRÁŠOVÁ

MUDr. Andrea ANDRÁŠOVÁ

Kardiologické oddelenie


MUDr. Zuzana FERENČÍKOVÁ

MUDr. Zuzana FERENČÍKOVÁ

Ambulantná časť


MUDr. Peter KURRAY

MUDr. Peter KURRAY

Oddelenie arytmií a koronárna jednotka


MUDr. Miroslav VYTISKA, PhD.

MUDr. Miroslav VYTISKA, PhD.

Oddelenie intervenčnej rádiológie