Zdravotnícky personál

  

VEDÚCE SESTRY

Mgr. Jana ŠEBEŠOVÁ ( ambulantná a lôžková časť )

Bc. Marta KALIVODOVÁ ( oddelenie intervenčnej kardiológie )

 

AMBULANTNÉ SESTRY

Zuzana FLÓRIŠOVÁ

Bc. Tomáš KOVAĽ

Mária GUNDOVÁ

Elena LENČÉŠOVÁ

Jana HOFFMANNOVÁ

Jana MIKULÁŠIKOVÁ

Ingrid HOLÍKOVÁ

Jaroslava POLČÍKOVÁ

Mgr. Erika CHREŇOVÁ

Jana SZALAIOVÁ

Zuzana JANKOVIČOVÁ

 

 

MANAŽÉRKA DENNEJ ZMENY

Bc. Dana ČERNIANSKA

 

SESTRY PRI LÔŽKU

Anna ANDRUSOVÁ

Mgr. Zuzana CHRENOVÁ

Mgr. Kristína BAKOVÁ

Mária KATONA

Katarína BELÁŇOVÁ

Mgr. Jana KOLLÁROVÁ

Bc. Eva BLINOVÁ

Bc. Miriama KOVÁČ DARABOŠOVÁ

Gabriela BODÁKOVÁ

Miroslava KUČEROVÁ

Mgr. Dáša BRANICKÁ

Mgr. Katarína LADECKÁ

Bc. Silvia DÍREŠOVÁ

Michaela MIČEKOVÁ

Mgr. Monika GÁLOVÁ

Bc. Eva NAGYOVÁ

Bc. Veronika GUBÁŇOVÁ

Mgr. Katarína ŠÁŠIKOVÁ

Mgr. Andrea HALÁSOVÁ

Mgr. Daniela ŠVARCOVÁ

Bc. Ľudmila HASPROVÁ

Ildikó TÓTHOVÁ

Bc. Katarína HORVÁTHOVÁ

Mgr. Ivana VALENTOVÁ

Janette HUDECOVÁ

Ivana ŽOVICOVÁ

 

SESTRY NA ODDELENÍ INTERVENČNEJ KARDIOLÓGIE

Mgr. Renáta HORNÍKOVÁ

Jana MASARYKOVÁ

Mgr. Róbert HORVÁTH

Mgr. Štefan ŠUBA

Mgr. Martina ĽAHKÁ

Bc. Dušan VARGA

Bc. Margita MALÍKOVÁ

Marta ŽIDEKOVÁ

 

RÁDIOLOGICKÍ TECHNICI

Branislav ČERNIANSKY

Bc. Miroslava PETRIGANOVÁ

 

PRAKTICKÉ SESTRY

Silvia GOJDIČOVÁ

Erika SLÍŽOVÁ

Dana ROZGOŇOVÁ

Erika SRNKOVÁ

Lucia RUBÍNOVÁ

Mgr. Nikola ŽÁČIKOVÁ

 

 

 

 

 

SANITÁRI

Mária LAZÁNIOVÁ

EVA SLÍŽOVÁ - ONDRČKOVÁ

Zuzana NÉMETHOVÁ

Karin PEKAROVÁ
Peter TÓTH