Zdravotnícky personál

  

VEDÚCE SESTRY

Mgr. Jana ŠEBEŠOVÁ ( ambulantná a lôžková časť )

Bc. Marta KALIVODOVÁ ( oddelenie intervenčnej kardiológie )

 

AMBULANTNÉ SESTRY

Zuzana FLÓRIŠOVÁ

Bc. Tomáš KOVAĽ

Mária GUNDOVÁ

Elena LENČÉŠOVÁ

Jana HOFFMANNOVÁ

Jana MIKULÁŠIKOVÁ

Ingrid HOLÍKOVÁ

Jaroslava POLČÍKOVÁ

Mgr. Erika CHREŇOVÁ

Jana SZALAIOVÁ

Zuzana JANKOVIČOVÁ

 

 

MANAŽÉRKA DENNEJ ZMENY

Bc. Dana ČERNIANSKA

 

SESTRY PRI LÔŽKU

Anna ANDRUSOVÁ

Mgr. Zuzana CHRENOVÁ

Mgr. Kristína BAKOVÁ

Mária KATONA

Katarína BELÁŇOVÁ

Mgr. Jana KOLLÁROVÁ

Gabriela BODÁKOVÁ

Bc. Miriama KOVÁČ DARABOŠOVÁ

Mgr. Dáša BRANICKÁ

Miroslava KUČEROVÁ

Bc. Silvia DÍREŠOVÁ

Mgr. Katarína LADECKÁ

Mgr. Monika GÁLOVÁ

Michaela MIČEKOVÁ

Bc. Veronika GUBÁŇOVÁ

Bc. Eva NAGYOVÁ

Mgr. Andrea HALÁSOVÁ

Mgr. Katarína ŠÁŠIKOVÁ

Bc. Ľudmila HASPROVÁ

Ildikó TÓTHOVÁ

Bc. Katarína HORVÁTHOVÁ

Mgr. Ivana VALENTOVÁ

Romana HORÁKOVÁ

Ivana ŽOVICOVÁ

Janette HUDECOVÁ

 

 

SESTRY NA ODDELENÍ INTERVENČNEJ KARDIOLÓGIE

Mgr. Renáta HORNÍKOVÁ

Jana MASARYKOVÁ

Mgr. Róbert HORVÁTH

Mgr. Štefan ŠUBA

Mgr. Martina ĽAHKÁ

Bc. Dušan VARGA

Bc. Margita MALÍKOVÁ

Marta ŽIDEKOVÁ

 

RÁDIOLOGICKÍ TECHNICI

Branislav ČERNIANSKY

Bc. Miroslava PETRIGANOVÁ

 

ZDRAVOTNÍCKI ASISTENTI

Veronika MARKOVIČOVÁ

Erika SRNKOVÁ

Dana ROZGOŇOVÁ

Mgr. Nikola ŽÁČIKOVÁ

Erika SLÍŽOVÁ

 

 

 

 

 

 

SANITÁRI

Viktor BALKO

Zuzana NÉMETHOVÁ

Mária LAZÁNIOVÁ

Karin PEKAROVÁ
EVA SLÍŽOVÁ - ONDRČKOVÁ