KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.

je neštátna špecializovaná nemocnica zameraná na diagnostiku a liečbu srdcových ochorení.

Poskytuje špičkové medicínske služby v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych chorôb v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

Kardiocentrum Nitra bolo slávnostne otvorené v septembri 2007. Od januára 2008, vzhľadom na výhodnú geografickú dostupnosť Nitry a z toho vyplývajúce priaznivé dojazdové časy poskytujeme intervenčné výkony v non-stop prevádzke (24 hodín/ 7 dní v týždni). Našu spádovú oblasť predstavujú pacienti z Nitrianskeho, Trenčianskeho a veľkej časti Trnavského kraja, s približne 1.500.000 obyvateľmi.

V súčasnosti KARDIOCENTRUM NITRA prevádzkuje 5 kardiologických ambulancií v Nitre, 1 kardiologickú ambulanciu vo Veľkých Úľanoch a 1 ambulanciu vnútorného lekárstva vo Vrábľoch.

Lôžkové oddelenie pozostáva z Oddelenia arytmií a koronárnej jednotky s počtom lôžok 12, Kardiologického oddelenia I s počtom lôžok 5 a Kardiologického oddelenia II s počtom lôžok 6.

O našich pacientov sa stará kolektív 23 lekárov, 36 zdravotných sestier, 9 zdravotných sestier - inštrumentárok, 2 rádiologickí asistenti, 5 zdravotníckych asistentov, 5 sanitárov a 2 edukační pracovníci.